Kijk live Dienst terugkijken
29 maart 2024

Viering op 31 maart – Pasen

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

Antifoon naar Psalm 139:5b en 6

Viering voor kerk en thuis

Pasen. Het feest waarin het leven gevierd wordt in het Licht van de Opstanding. Met het Paasevangelie volgens Johannes, en een groot gloria gezongen. Het is alsof wij met de engelenschaar van de geboorte van Christus zullen zingen bij het lege graf van Christus: ‘Ere zij God in den hoge en vrede op aarde’. Herschepping in Gods naam. De cantorij werkt mee aan de viering onder leiding van cantor-organist Luuk Schuurman. Mariska van der Vaart bespeelt de fluit. Naast Luuk Schuurman is ook Gerrit Bril organist. En er zijn vele mensen op heel verschillende manieren betrokken bij de viering. De liturgische kleur in deze dienst is wit. Er zal een liturgieboekje zijn, met gebruik van een liedboek. Mocht u een eigen liedboek hebben, misschien wilt u die meenemen. Ik hoop namelijk dat er met Pasen te weinig liedboeken in de kerk aanwezig zijn.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

De diaconale collecte op paaszondag is bestemd voor inloophuis De Bres in Zwolle. Dit inloophuis nabij het centrum van Zwolle, is een project van diverse Zwolse kerken. De Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing en vaste lasten, en andere kosten is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors. De 2e collecte is bestemd voor het Orgelfonds.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin. De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was …’ Een nieuw begin, ‘Vroeg op de eerste dag van de week …’ Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.


Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.