Kijk live Dienst terugkijken
29 oktober 2021

Viering op 31 oktober – 22e Zondag na Trinitatis – Hervormingsdag

“Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten
Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef.”
(Antifoon naar Psalm 119:12-13)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 22e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen, of rood als het feest van Gedenkdag der Kerkhervorming wordt gevierd. Voorganger is dominee Margo Jonker, onze eigen predikant. Gerrit Bril bespeelt het orgel. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein (bij goed weer). Neemt u uw eigen (reis)beker mee? Deze keer is het na afloop van de viering ook mogelijk om Lutherbier te kopen ter ondersteuning van het diaconale project Meer voor Minder.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Hervormingsdag 31 oktober 2021, ds Margo Jonker

Collecten

De diaconale collecte op Hervormingsdag is bestemd voor de Luther Stichting. Deze stichting is het Nederlands contactorgaan van de Duitse Martin Luther Bund te Erlangen, dat theologische en materiële ondersteuning verleent aan vooral Lutherse minderheidskerken. Men wil  steun bieden  bij het opstarten en onderhouden van partnerschappen van Lutherse gemeenten met Lutherse minderheidskerken elders in de wereld, voortgekomen uit europese lutherse kerken. Daarnaast is er aandacht voor gefuseerde lutherse en protestantse gemeenten. Men richt zich voornamelijk op Europa, maar ook op andere landen waar lutherse kerken in de minderheid zijn.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Versoepelingen coronamaatregelen

De kerkenraad heeft bekeken hoe de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen worden doorvertaald naar onze gemeente. Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven deze spelregels van kracht. Dat biedt gelegenheid om weer met meer dan 50 mensen in de kerk te zitten. Er wordt geen coronacheck uitgevoerd, maar u wordt wel een plaats gewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
– Boven kunnen de gezinnen zitten.
– Aan de kant van de Potgietersingel is het ‘vrije zit’. Daar geldt de anderhalve meter niet.
– Aan de kant van de Koestraat handhaven we de onderlinge afstand van anderhalve meter wel. 

Het blijft nodig u aan te melden via aanmelden@elkz.nl als u een viering wilt bijwonen. Vermeld bij uw aanmelding of u graag de anderhalve meter aanhoudt. Verder wordt de gemeentezang uitgebreid, gaan de collecteschalen weer rond en wordt de kerkzaal geventileerd. We blijven zo lang het kan zoveel mogelijk buiten koffiedrinken. Uiteraard blijven de basisregels van kracht: vaak handenwassen, thuisblijven bij klachten en een gepaste onderlinge afstand bewaren.

We wensen u een gezegende zondag toe!