Kijk live Dienst terugkijken
3 juni 2022

Viering op 5 juni – Pinksteren

“De geest van de Heer vervult de hele wereld;
hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.”
(Antifoon naar Wijsheid 1 : 7)

Viering voor kerk en thuis

‘Wij leven van de wind’, zo zullen wij zingen met Pinksteren – feest van de Geest, feest van de hoop. In deze viering vieren we samen het begin van de kerk, en de gave van God aan de mensen: aanwezigheid door de Geest in vuur en wind. De kerkelijke kleur is vuurrood.

In deze viering vieren we het Heilig Avondmaal en nemen we afscheid van twee ambtsdragers. We bevestigen ook twee nieuwe ambtsdragers.

De cantorij werkt o.l.v. Toon Hagen mee aan deze viering. Bart Lip is de organist, Margo Jonker de voorganger.

U bent van harte welkom om het feest met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Pinksteren 2022, ds Margo Jonker

Collecten

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor beide Hospices in Zwolle. Wij ondersteunen graag deze belangrijke faciliteiten in onze stad. Het werk aldaar wordt gedaan met veel liefde en inzet van vrijwilligers. Beide locaties in Zuid en de Wipstrik verdienen onze aandacht.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

Bloemengroet

De gemeente Zwolle heeft deze keer de kerk in de bloemetjes gezet

We wensen u een gezegend Pinksterfeest toe!