Kijk live Dienst terugkijken
3 maart 2023

Viering op 5 maart – Zondag Reminiscere

“Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.
God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.”
(antifoon naar Psalm 25 : 6, 22)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag vieren we zondag Reminiscere (Gedenk, naar o.a. Psalm 25), de tweede zondag van de 40-dagen tijd. De kerkelijke kleur is paars, en tot Pasen klinkt geen gloria en halleluja. Onze eigen emeritus-predikant Chica van Dam is voorganger in deze viering en Luuk Schuurman is organist van dienst. We volgen Orde van Dienst I.

Iedere zondag is er kindernevendienst en kinderoppas. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

Een kleine twintig jaar geleden heeft ons gemeentelid Greetje Vermeulen ( 1934-2019 ) een aantal textielwerken gemaakt aan de hand van de Kruiswegstaties van Jezus. Net als verleden jaar hangen er gedurende de veertigdagentijd een aantal in het gemeentecentrum. 

kruiswegstatie (Greetje Vermeulen)

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering. In de banken liggen dekentjes die u kunt gebruiken, mocht u het koud krijgen.

Deze zondag is het weer mogelijk om brieven te ondertekenen van Amnesty International.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor de Stichting Amma Lamai in Sri Lanka. De naam Amma Lamai betekent Moeder en Kind. Door de jaren heen is de aandacht voor moeder en kind uitgebreid naar het bieden van hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka om hen te helpen aan een beter bestaan. Hiertoe ondersteunt Stichting Amma Lamai projecten op het gebied van huisvesting, scholing en humanitaire hulp , dit alles gericht op de meest kansarmen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag Reminiscere, ds Chica van Dam

Bloemengroet

Het thema van de bloemschikkingen in deze 40-dagentijd is: UIT LIEFDE VOOR JOU

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Met de kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing.

De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met PASEN is de kleur wit.

De liturgische schikking van vandaag verbeeldt een berg waar Jezus in stilte Mozes en Elia ontmoet, naar hen luistert en wijsheid vindt.

We wensen u een gezegende zondag toe!