Kijk live Dienst terugkijken
3 november 2023

Viering op 5 november – 22e na Trinitatis – Oogstviering

Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.

Antifoon naar Psalm 130: 3, 4

Viering voor kerk en thuis

Op zondag 5 november – de 22e zondag na Drievuldigheidszondag – vieren we de Oogstzondag. Kinderen hebben schoenendozen voor kinderen elders op de wereld bij zich, de diaconie heeft een actie t.b.v. de voedselbank en er is een mooie schikking rondom het thema oogst. De lezing gaat zoals in ieder herfst over de voltooiing en staat te midden van de ‘eindtijdlezingen’, dit jaar uit het evangelie van Mattheüs. Voorganger deze dienst – met groen als kerkelijke kleur – is ds. Margo Jonker en Luuk Schuurman is de cantor-organist. Het orgelspel omringt de viering. Het is bedoeld om de verstilling en ontvankelijkheid te versterken en heeft eigen waarde in de verkondiging. Tijdens de viering is er een “Kerk op Schoot-viering” voor kinderen tot 6 jaar. Ouders en grootouders en geïnteresseerden zijn daarbij ook welkom.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Tijdens het koffiedrinken kunt u kijken naar de kinderen die lampionnen maken in het kader van Sint Maarten. Als de lampionnen bijna klaar zijn zullen we ook ‘oefenen’ en iedereen mag daaraan meedoen. Het lied dat daarbij gezongen wordt is lied 744 ‘Sint Maarten, strijdbaar man’.

In de viering zullen buitenlandse studenten aanwezig zijn; Kaniuthuselvi uit India en Kai Lung Yuen uit China. Het zou heel fijn zijn als u na de viering met hen in gesprek gaat. En mocht u tijd hebben; er zijn broodjes voor een eenvoudige lunch. Laat het even weten aan Margo Jonker als u wilt deelnemen aan deze lunch.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

Tijdens deze Oogstdienst vraagt de diaconie een bijdrage voor de Voedselbank in Zwolle.  Na de coronatijd kent de economie weer groeicijfers, maar het aantal voedselbanken groeit ook. Dat is helaas de wrange werkelijkheid. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de doelgroep van eten te kunnen voorzien, werkt men samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Voedselbank Zwolle is onderdeel van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Met de noodhulp krijgen mensen een kans om weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Met als uiteindelijk doel dat deze mensen, met behulp van meewerkende partners, weer op hun eigen benen staan.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.

We wensen u een gezegende zondag!