Kijk live Dienst terugkijken
3 september 2021

Viering op 5 september – 14e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“God ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend daarbuiten.”
(antifoon naar Psalm 84 : 10 – 11a)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 14e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag gaat gastpredikant Gerald Schutte voor. Hij is een regelmatig terugkerende gastprediker in onze gemeente en woont in Zwolle. Deze zondag zijn er ook activiteiten voor de tieners en is er Kerkwijzer.

Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven. In de viering wordt Orde van Dienst II gevolgd. Deze vindt u hier.

Geluidsopname

Helaas is de opname van deze zondag om technische redenen niet gelukt. Onze excuses voor het ongemak. We onderzoeken de oorzaak zodat de volgende zondag (dat zal op 19 september zijn omdat op 12 september de gemeentezondag onder de open hemel in Genne wordt gevierd) weer een opname op de site wordt geplaatst.

Collecten

Deze zondag wordt gecollecteerd voor onze partnerkerk, de Protestantse Kerk van Nias op de Batu-eilanden (BNKP) in Indonesiё. Het is het gebied van de watersnoodramp na de beruchte tsunami, alweer enige jaren terug.

Het Luthers Zendings Genootschap onderhoudt een partnerschaprelatie in genoemde concentratiegebieden (bijv. het genoemde Nias en de Batu-eilanden in Indonesië en in Suriname).  Zij ondersteunt  Lutherse  projecten in binnen- en buitenland en verricht deze taak in oecumenische samenwerking. Het Luthers Genootschap hoopt dat de kerken genoemde projecten blijven steunen om zowel de gemeenschap op Nias en de Batu-eilanden, evenals de projecten in de andere aandachtsgebieden als bijvoorbeeld Suriname, verder gestalte te kunnen geven.

 De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!