Kijk live Dienst terugkijken
4 februari 2022

Viering op 6 februari – laatste zondag na Epifaniën

“Schittering is er als zonlicht,
stralen komen uit zijn hand,
waarin zijn kracht verborgen is.”
(Antifoon naar Habakuk 3 : 4)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de laatste zondag na Epifaniën. We mogen met 50 mensen in de kerk zijn. De kerkelijke kleur voor deze zondag gaat naar groen. Voorganger is onze eigen dominee Margo Jonker. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

zondag 6 februari, ds Margo Jonker

Collecten

Op deze zondag is de bestemming van de diaconale collecte de Stichting Leprazending. Deze organisatie is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Men wil leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Leprazending streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen, aldus de organisatie

De 2e collecte op zondag 6 februari is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

Tot nader order blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal. Vooraf opgeven of u aan de dienst wilt deelnemen is noodzakelijk. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

We hanteren de basisregels: blijf thuis bij klachten, en laat u zo snel mogelijk testen bij klachten. Was uw handen, schud geen handen. We zorgen met ons nieuwe ventilatiesysteem voor voldoende frisse lucht.

En verder:
– Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw,
– uw jas s.v.p. meenemen naar de kerkzaal;
– zingen houden we beperkt en ingetogen;
– we houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
Aanmelden kan tot de donderdagavond voor de viering via: aanmelden@elkz.nl . U krijgt bericht of u kunt deelnemen aan de viering.

We wensen u een gezegende zondag toe!