Kijk live Dienst terugkijken
3 juni 2021

Viering op 6 juni – 1e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Heer, ik vertrouw op uw liefde,
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt”.
(antifoon naar Psalm 13 : 6a)

Viering voor kerk en thuis

De eerste zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur gaat na alle hoogtijdagen weer naar groen. Deze zondag gaat als gastpredikant dominee Lieke van Houte voor. Lieke woont in Zwolle, is predikant in Heino en één van de voortrekkers van ‘Als vrouwen aan het woord komen ….’. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Collecten

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor het Lilianefonds. De missie van het Liliane Fonds is: bijdragen aan een wereld waarin kinderen met een handicap, die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maakt men kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in zo’n 30 landen. In elk van deze landen heeft men een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap.  

Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dicht bij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO’s) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn – het mediation team – steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel. 

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!