Kijk live Dienst terugkijken
4 maart 2022

Viering op 6 maart – Zondag Invocabit – viering Heilig avondmaal

“Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen.”
(Antifoon naar Psalm 91 : 15)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Invocabit, Roept Hij mij aan, de eerste zondag van de Veertigdagentijd. De kerkelijke kleur voor deze zondag gaat naar paars. Voorganger deze zondag is Margo Jonker en we vieren het Heilig Avondmaal, dit keer nog in lopende vorm. In de komende weken bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een weg te gaan voor ons allen door een donkere tijd. Letterlijk ook – de oorlog in de Oekraïne is hardverscheurend en ontwrichtend, een menselijke ramp. We blijven zingen – van de vrede. En we ontvangen de kracht van God om met vrede en mildheid in de wereld te staan. U hoeft zich niet meer aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

zondag Invocabit, ds Margo Jonker

Collecten

Omdat per abuis doelen zijn verwisseld vorige week, collecteren we op deze zondag voor de Stichting Mensenkinderen. Deze stichting helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Men werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten; goederen worden in het land zelf ingekocht. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. De stichting Mensenkinderen zet zich sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast wordt voorlichting gegeven om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

De mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassenstructuur staan tarwearen daarnaast de bloeiende primula’s. De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving

In de loop van de komende weken zal iedere schikking verder worden toegelicht.

We wensen u een gezegende zondag toe!