Kijk live Dienst terugkijken
4 november 2022

Viering op 6 november – 1e van de Voleinding – Oogstdienst

Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.
U hebt mij behoedt voor het zinloze graf,
u hebt mijn zonde weggedaan.
(Jesaja 38 : 17)

Viering voor kerk en thuis

Op deze twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar – de eerste van de voleinding – gaat ds. Margo Jonker voor. Luuk Schuurman is organist. De kerkelijke kleur is groen. Deze zondag zijn er veel activiteiten in het kader van ontvangen en delen en geven: het is oogstzondag, we staan stil bij Sint Maarten, we doen mee aan de Schoenendoosactie en nemen spullen mee voor de Voedselbank.

Iedere zondag is er kindernevendienst en kinderoppas. U bent altijd welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de kerk te komen. Na de viering is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein.

Deze zondag een bijzonderheid: Een expositie van 1 dag! Op zondag 6 november zijn de mooie houten beelden van Ite Jan Muller te zien in het gemeentecentrum, voor en na de dienst. Omdat de beelden ruimte innemen worden ze na het koffie drinken weer meegenomen.  

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Let op: In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming later gezet. Kleedt u warm aan voor de viering.

Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw. De viering is ook via livestream te volgen op de website. Scroll naar de bovenkant van deze pagina of de homepage en klik op de knop linksboven bij ‘Dienst terugkijken’ of – wanneer de viering gaande is en opgenomen wordt – ‘Live’. De button verandert automatisch. De viering terugkijken via de website kan vanaf de dag erna.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecten

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Voedselbank in Zwolle.  Na de coronatijd kent de economie weer groeicijfers, maar het aantal voedselbanken groeit ook. Dat is helaas de wrange werkelijkheid.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de doelgroep van eten te kunnen voorzien, werkt men samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hulpvragers te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die mensen helpt om weer op eigen benen te staan. Streven is dat voedselhulp een tijdelijk karakter heeft.

Voedselbank Zwolle is onderdeel van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Bij de 164 vestigingen werken ruim 10.500 vrijwilligers die wekelijks 35.000 voedselpakketten uitdelen. Daarmee helpt men ongeveer 120.000 Nederlanders. Met de noodhulp krijgen mensen een kans om weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Met als uiteindelijk doel dat deze mensen, met behulp van meewerkende partners, weer op hun eigen benen staan. De Voedselbank Zwolle is gevestigd in de Marslanden. 

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Vredesengel te gast

In de vredesweek die half september plaatsvond, is door kinderen in samenwerking met kunstenares Jacomijn Schellevis een Vredesengel gevormd. Deze engel is in de vredesweek onthuld, en is op reis gegaan door Zwolle. De engel heeft nu (tijdelijk) een plekje bij ons in de kerk gekregen. Zoek maar op, als je in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag 1e van de Voleinding, ds Margo Jonker

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!