Kijk live Dienst terugkijken
5 augustus 2022

Viering op 7 augustus – 8e zondag na Trinitatis

“In uw tempel God, gedenken wij uw blijken van trouw.
Zoals uw naam. o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde,
uw rechterhand is vol van gerechtigheid”.
(antifoon naar Psalm 48 : 10-11)

Viering voor kerk en thuis

Deze achtste zondag na Trinitatis vindt om 10.00 uur een viering plaats met gastvoorganger pastor Marie-José Dusseldorp. Zij was werkzaam in de parochie Thomas a Kempis en daarna als justitiepastor. Marie-José is een bekend gezicht in onze gemeente. De kerkelijke kleur is groen. In deze viering volgen we Orde van Dienst I.

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

8e na Trinitatis, voorganger pastor Marie-José Dusseldorp

Collecten

We collecteren deze zondag voor de Pauluskerk in Rotterdam. De Pauluskerk is een open (geloofs)gemeenschap en kent geen leden. Ieder die dat wil doet mee: bezoekers, vrijwilligers, mensen in Rotterdam en omgeving: iedereen die zich aangesproken voelt tot het  werk dat er wordt gedaan of de vieringen.  Een  mengelmoes van talen, kleuren en (geloofs)culturen. Deze geloofsgemeenschap kent een lange traditie van praktisch baken willen zijn in een wereldstad,  waar plaats en aandacht is voor vogels van diverse pluimage, die vaak elders tussen wal en schip vallen.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!