Kijk live Dienst terugkijken
4 januari 2024

Viering op 7 januari – Epifanie

Let op, ik zal mijn bode zenden. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.

Antifoon naar Maleachi 3:1 en 1 Kronieken 29:12

Viering voor kerk en thuis met bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Op deze zondag, met als liturgische kleur wit, vieren we Epifanie; de verschijning van de Heer. Ook wel ‘Driekoningen’ genoemd. Eigenlijk vindt Driekoningen plaats op 6 januari. Zondag 7 januari is dan de eerste zondag na Epifanie. Maar zoals we de afgelopen tijd wel vaker hebben gehoord: in de kerk gaat het soms anders met de tijd. We kiezen er voor om op zondag, en dit jaar zondag 7 januari, de drie koningen aan te laten komen bij de stal van de geboorte van Christus. Want bij God bestaat geen ‘te laat’. Het slotlied is een lied van Epifanie – en ook van Driekoningen: ‘Hoe Helder staat de morgenster’. En hoe prachtig is het dan, dat ook de Adventsster nog in de kerk hangt. Zodat de drie koningen, en ook wij, de stal telkens weer zullen vinden!

Op deze zondag vindt afscheid en bevestiging van ambtsdragers plaats. Nadien is er alle tijd om elkaar heil en zegen voor het jaar 2024 toe te wensen.

Op zondag 7 januari wordt er door de diaconie gecollecteerd voor de Stichting New born Life. Stichting New Born Life Nederland wil pas bevallen Afrikaanse vrouwen helpen, die lijden aan specifieke aandoeningen na de bevalling. In de meeste gevallen wordt een vrouw dan verstoten door de gemeenschap. De organisatie Mercy Ships, verleent hulp aan deze vrouwen. Zo hoopt men bij te dragen aan een nieuwe start voor deze vrouwen.
De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.