Kijk live Dienst terugkijken
3 juli 2024

Viering op 7 juli – Zesde zondag na Trinitatis

De Heer is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn redder en draag het voor eeuwig.

Antifoon naar Psalm 28:8 en 9

Viering voor kerk en thuis

Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. De zomertijd begint. Voor veel mensen ontstaat er tijd van ontspanning en ruimte. Voor anderen is de zomertijd een stille tijd: zoveel mensen op pad. Hopelijk komt er een heerlijke warme zomerzon, die deuren en ramen open zet, en mensen elkaar doet ontmoeten in de tuin. Deze zondag wordt een Lutherlied gezongen en meegenomen in de overdenking: lied 375 ‘God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen’. Een bekend lied, als een bede, en zondag door ons gezongen als credo. In de kerk openen we onze handen en harten voor wat God ons aanreikt: nabijheid, genade, geestkracht en liefde. Vorige week vierde de jeugd het avondmaal op het gras, bij het water in Friesland. Vandaag vieren we het in de vertrouwde omgeving van de kerk. Een verbindend lied tussen die plaatsen is de responsie bij de gebeden: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ dat we ook in de avondmaalsviering van zondag 7 juli in Zwolle zullen zingen.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

De diaconale collecte op zondag 7 juli is bestemd voor de Stichting Amma Lamai in Sri Lanka. De naam Amma Lamai betekent Moeder en Kind. Door de jaren heen is de aandacht voor moeder en kind uitgebreid naar het bieden van hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka om hen te helpen naar een beter bestaan. Hiertoe ondersteunt Stichting Amma Lamai projecten op het gebied van huisvesting, scholing en humanitaire hulp dit alles gericht op de meest kansarmen. Door de bijzondere toewijding en gedrevenheid die oprichtster Tine Haaima laat zien in haar werk in Sri Lanka, worden bijzondere mijlpalen bereikt en grote doelen voor de mensen in kansarme situaties gerealiseerd. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.