Kijk live Dienst terugkijken
5 maart 2021

Viering op 7 maart – Oculi – thuisviering

“Ik houd mijn ogen gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.”
(antifoon naar Psalm 25 : 15 en 16)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag wordt zondag ‘Oculi mei’ genoemd, de derde zondag van de veertigdagentijd. Oculi betekent ‘ogen’ en verwijst naar de tekst in Psalm 25 : 15 “ik hou mijn ogen gericht op de HEER”. De kerkelijke kleur is paars. Voor deze zondag heeft onze eigen predikant dominee Margo Jonker een thuisviermoment voorbereid. Er wordt een opname gemaakt ter ondersteuning van de viering thuis, zodat we in onderlinge verbondenheid deze zondag met elkaar kunnen vieren.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Collecten

De collecte op zondag 7 maart staat in het teken van jongeren. De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Jongeren op Kamp (SJOK).  Het doel van deze stichting is om betaalbare vakantieweken te organiseren voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Om dit te bewerkstelligen werkt Sjok uitsluitend met vrijwilligers die deze jongeren begeleiden. Sjok maakt geen onderscheid wat betreft aard van de handicap. Ook het begrip jongeren heeft een ruime interpretatie.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125
of via de hieronder aangegeven manier van digitaal collecteren.

Digitaal collecteren

U kunt ook digitaal bijdragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw e-mailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes. Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank voor uw bijdragen!

Bloemengroet

 Uit de zeven werken van barmhartigheid:  een vreemdeling opnemen in je huis

Er is moed voor nodig om een om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als het lukt dan gaat de rest vanzelf.

Gezamenlijk liturgisch bloemschikken in de vastentijd

Voor de Veertigdagentijd en Pasen wordt de liturgische bloemschikking voor de altaartafel geïnspireerd op het thema van de zeven ‘werken van barmhartigheid’. Elke zondag van de Veertigdagentijd staat een ander werk van barmhartigheid centraal.

In de Bijbel worden zes werken van barmhartigheid genoemd (naar Mattheüs 25 : 35, 36): “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Paus Innocentius III voegde hieraan in 1207 een zevende werk toe: de doden begraven. Hij ontleende dit aan het apocriefe Tobit 1:17.

Mattheüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is. In de schikkingen willen we juist daarop de aandacht vestigen.

Basisschikking voor thuis

Deze symbolische schikking is op een heel eenvoudige manier ook thuis te maken. Iedere week worden suggesties hiervoor aangereikt.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ’Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren.

Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.

U kunt het invullen met de materialen die u voorhanden hebt en passend vindt bij uw schikking. Zo is er creativiteit en verbondenheid in verscheidenheid. Materiaalsuggesties voor de basisschikking zijn: Een platte schaal of plateau, glazen, bijvoorbeeld limonadeglazen in diverse hoogten. Zes of acht boomstammetjes. Voor de schikkingen zijn stammetjes met een diameter van 4 cm en een hoogte tot 14 cm gebruikt.

We wensen u een gezegende zondag toe!