Kijk live Dienst terugkijken
5 mei 2023

Viering op 7 mei – Zondag Cantate

Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht. Halleluja!

(antifoon naar Psalm 98 : 1)

Viering voor kerk en thuis

Deze vierde zondag na Pasen staat in het teken van het zingen voor God (naar o.a. Psalm 98), Zondag Cantate (Zing). Hoe is bijzonder is het om juist vandaag – wanneer ook veel gemeenteleden aan het zingen zijn bij Koninginnezang in Zutphen – medewerking te hebben van het koor van de Lutherse muziekdagen. De kerkelijke kleur is wit. Gastvoorganger is ds. Nelleke Beimers, bekend met en in onze gemeente. Organist is Ton Lans.

Deze zondag is er kindernevendienst. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte voor deze zondag is bestemd voor recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe die werkt vanuit het gedachtegoed van ATD Vierde Wereld. Dit is een internationale beweging die in 1957 door de Franse priester Joseph Wresinski (1917 – 1988) is opgericht. Hij deed dat samen met enkele van de 250 zeer arme gezinnen die leefden in een krottenwijk even buiten Parijs. De beweging verenigt mensen met een verschillende filosofische, religieuze en maatschappelijke achtergrond. ATD Vierde Wereld kiest voor een integrale aanpak waar de mens in armoede benaderd wordt als een geheel en niet versnipperd wordt in deelproblemen.

De 2e collecte is bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag Cantate, ds Nelleke Beimers

We wensen u een gezegende zondag toe!