Kijk live Dienst terugkijken
5 november 2021

Viering op 7 november – 1e Zondag van de Voleinding – Oogstdienst

“Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.
U hebt mij behoed voor het zinloze graf,
u heb mijn zonden weggedaan”
(Antifoon naar Jesaja 38 : 17)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 1e zondag van de Voleiding, de op twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag vieren we ook de Oogstdienst en wordt u gevraagd houdbare produkten mee te nemen voor de Voedselbank Zwolle. Neemt u bij voorkeur houdbare chocolademelk en groente in blik of pot mee naar de kerk? Dan zorgen wij voor het afleveren bij de Voedselbank. Het wordt een dienst met aandacht voor delen: Sint Maarten, Oogstviering, Schoenendozenactie, inzameling voor Voedselbank, collecte. En dat alles in het kader van herderschap.

De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is dominee Margo Jonker, onze eigen predikant. Wilbert Potjes bespeelt het orgel. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein (bij goed weer). Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

1e Zondag van de Voleinding, ds Margo Jonker

Collecten

Op deze Oogstdienst-zondag vraagt de diaconie een bijdrage voor de Voedselbank in Zwolle. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de doelgroep van eten te kunnen voorzien, werkt men samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hulpvragers te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die mensen helpt om weer op eigen benen te staan. Het streven is dat voedselhulp een tijdelijk karakter heeft.

Voedselbank Zwolle is onderdeel van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Bij de 164 vestigingen werken ruim 10.500 vrijwilligers die wekelijks 35.000 voedselpakketten uitdelen. Daarmee helpt men ongeveer 120.000 Nederlanders. Met de noodhulp krijgen mensen een kans om weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Met als uiteindelijk doel dat deze mensen, met behulp van meewerkende  partners, weer op hun eigen benen staan. De Voedselbank is gevestigd in de Marslanden. 

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Aanscherping coronamaatregelen

De kerkenraad heeft besproken hoe de nieuw afgekondigde coronamaatregelen kunnen worden doorvertaald naar onze gemeente. Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven deze spelregels van kracht. Voor ons betekent dat maximaal 50 mensen in de kerkzaal en 15 in het gemeentecentrum. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • Handen wassen
  • Thuisblijven bij corona-gerelateerde klachten, óók als u gevaccineerd bent
  • Een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhouden
  • Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw
  • Aanmelden uiterlijk donderdagmiddag bij: aanmelden@elkz.nl 

Bloemengroet

bloemstukken van pompoenen als bloemengroet op altaartafel
bloemstukken van pompoenen – Oogstzondag 2021

We wensen u een gezegende zondag toe!