Kijk live Dienst terugkijken
6 augustus 2021

Viering op 8 augustus – 10e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Ik roep tot God, de Heer zal mij redden.
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen,
nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.”
(antifoon naar Psalm 55 : 17,23)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 10e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag gaat gastpredikant dominee Nel van den Driel voor. Zij is emeritus-predikant van o.a. Heerenveen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee? En gebruik ook even de mogelijkheid om door het gemeentecentrum te lopen waarbij u kunt genieten van de verschillende werken die zijn tentoongesteld.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven. In de liturgie wordt gebruik gemaakt van de Orde van dienst II. Deze kunt u hier vinden.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

viering zondag 10e na Trinitatis

Collecten

De collecte op deze zondag is bestemd voor de Stichting Open Doors. Deze Stichting steunt wereldwijd christenen die om hun geloof worden vervolgd of onderdrukt. Open Doors geeft training en verleent als organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.  Men werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Open Doors houdt speciale campagnes, organiseert reizen naar gesloten landen en geeft  presentaties in heel Nederland. De verhalen van vervolgde christenen worden op deze wijze meer (in)voelbaar gemaakt. Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!