Kijk live Dienst terugkijken
6 mei 2022

Viering op 8 mei – Zondag Jubilate (Juicht)

“Halleluja!
Heel de aarde, juicht voor God,
bezing de eer van zijn naam. Halleluja!
(Antifoon naar Psalm 66: 1, 2b)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag wordt Jubilate genoemd, naar het juichen zoals o.a. in Psalm 66. De kerkelijke kleur van deze zondag is wit. Op deze derde zondag na Pasen gaat gastpredikant ds. Nelleke Eygenraam in onze gemeente voor. Nelleke is een bekend gezicht in onze gemeente en is predikant in de Adventskerk in Zwolle-Zuid. Gerrit Bril bespeelt het orgel. U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname vindt u ook hier.

Zondag Jubilate, ds. Nelleke Eygenraam

Collecten

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor de Stichting Amma Lamai in Sri Lanka.  De naam Amma Lamai betekent Moeder en Kind. Door de jaren heen is de aandacht voor moeder en kind uitgebreid naar het bieden van hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka om hen te helpen naar een beter bestaan. Hiertoe ondersteunt Stichting Amma Lamai projecten op het gebied van huisvesting, scholing en humanitaire hulp dit alles gericht op de meest kansarmen. De stichting is klein en persoonlijk maar ziet toe op grootschalige uitwerking en indrukwekkende resultaten. Door de bijzondere toewijding en gedrevenheid die oprichtster Tine Haaima laat zien in haar werk in Sri Lanka, worden bijzondere mijlpalen bereikt en grote doelen voor de mensen in kansarme situaties gerealiseerd. Deze toewijding en gedrevenheid is in Nederland ook niet ongemerkt gebleven. De stichting onderhoudt contacten met andere hulporganisaties en belanghebbenden in Nederland om kennis en ervaringen te delen. In de afgelopen jaren is er veel bereikt maar er is nog altijd zo veel te doen.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!