Kijk live Dienst terugkijken
7 april 2023

Viering op 9 april – Eerste Paasdag

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. U legt uw hand op mij.
Wonder zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.”

(antifoon naar Psalm 39 : 18b, 5b, 6)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag vieren we Pasen, de Opstanding van de HEER uit de dood! Het Halleluja zal weer klinken, op verschillende plekken in de viering. We zingen samen de liturgie van Willem Vogel. Iedereen is welkom om zingend en luisterend  bijeen te komen om het Licht van Christus, de Opstanding en het Leven te vieren. De kerkelijke kleur is stralend wit, het Heilig Avondmaal wordt gevierd en de cantorij verleent medewerking.

Pasen kan dit jaar ruim en vol en feestelijk gevierd worden. Een gevulde liturgie, die de zingende gemeente recht doet. Veel muziek door onze eigen cantor-organist Luuk Schuurman, gastorganist Geurt van Lagen, trompettist Jeroen Huzen, en onze eigen cantorij, die een Paascantate van Reger zingt.

Deze zondag is er kindernevendienst. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

Een schildering van ons jonge gemeentelid Lisanne, gemaakt onder leiding van Mirjam op de Groene Paasmarkt van vorige week zaterdag.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte op deze zondag  is bestemd voor inloophuis De Bres in Zwolle. Dit inloophuis nabij het centrum van Zwolle, is een project van diverse Zwolse kerken. De Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing en vaste lasten, en andere kosten is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. Van deze viering is helaas geen opname gemaakt. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Bloemengroet

Het thema van de bloemschikkingen in deze 40-dagentijd is: UIT LIEFDE VOOR JOU

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Met de kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing.

De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met PASEN is de kleur wit.

Nieuw leven
de dood is overwonnen
een bloeiende tuin.

We wensen u gezegende Paasdagen!