Kijk live Dienst terugkijken
7 januari 2022

Viering op 9 januari – 1e Zondag na Epifaniën

“Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde.”
(Psalm 100 : 1,2a)

Viering voor kerk en thuis

De eerste zondag na Epifaniën (6 januari), die ook gevierd kan worden als Doop van de Heer in de Jordaan (13 januari). De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. Voorganger is dominee Martin Jans, studentenpastor bij Hogeschool Windesheim en al vaker te gast geweest in onze gemeente. Ter ondersteuning van de viering bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie en volgt op zondag een geluidsopname.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Opname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Deze kunt u hier beluisteren zodra deze beschikbaar is.

Collecte

Op deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Mariposa Peru. Deze stichting zet zich in voor arme kinderen en hun families in Peru. De aangeboden hulp richt zich op gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Veelal gaat het om individuele hulp aan kinderen en hun ouders. Deze projecten richten zich op gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. De kleinschalige stichting draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van giften en donaties.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Omdat met name door de diaconie iedere week voor een ander doel wordt gecollecteerd is het van belang dat u aangeeft voor welke collecte(n) u een bijdrage geeft. Dat kan voor een enkele collecte, maar dat kan ook voor een hele maand. Het verzoek is om ofwel een datum of collectedoel te vermelden, ofwel om aan te geven dat uw bijdrage voor een hele maand is. We gaan ervan uit dat een bijdrage in de betreffende maand wordt overgemaakt. Wilt u niet langer dan een maand wachten met uw bijdrage? Dank voor uw medewerking!

Coronamaatregelen

Tot nader order zijn er geen fysieke vieringen in onze kerk tot in ieder geval 14 januari 2022.

We wensen u een gezegende zondag toe!