Kijk live Dienst terugkijken
7 juli 2023

Viering op 9 juli – 5e na Trinitatis – Heilig Avondmaal

“Hoor mij Heer, als ik tot u roep.
Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mij behoud.”

(antifoon naar Psalm 27 : 7a, 9b)

Viering voor kerk en thuis

Deze vijfde zondag na Drievuldigheidszondag. De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is onze eigen predikant Margo Jonker. In deze viering wordt het Heilig Avondmaal gevierd en verleent de cantorij medewerking onder leiding van cantor-organist Luuk Schuurman. Het meest karaktervolle Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’ zal gezongen worden op verrassende wijzen. Een mooie muzikale viering aan het begin van de zomer. Bart Lip begeleidt de cantorij op het orgel.

Deze zondag is er kindernevendienst. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen.

De expositie ‘Kerk en slavernij’ die drie weken in onze kerk heeft gehangen is weer doorgereisd. Deze expositie is telkens op andere plekken te zien. Het was bijzonder om in onze gemeente drie weken lang gericht te zijn op het thema van slavernij en alles wat daarmee samenhangt. Er is veel betrokkenheid geweest op het thema – het tafelgesprek, de lezing, de wandelingen, de open dag, de viering en de vespers. En het trok de nodige media-aandacht. Zie o.a. dit nieuwsitem.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte voor deze zondag is bestemd voor onze partnerkerk, de Protestantse Kerk van Nias op de Batu-eilanden (BNKP) in Indonesiё. Het Luthers Genootschap onderhoudt een partnerschapsrelatie in genoemde gebieden. Zij ondersteunt  Lutherse  projecten in binnen- en buitenland en verricht deze taak in oecumenische samenwerking. Het Luthers Genootschap hoopt dat de kerken genoemde projecten blijven steunen evenals die in de andere aandachtsgebieden zoals bijvoorbeeld Suriname.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname wordt ook hier geplaatst. U kunt de viering daarnaast via streaming/Dienst terugkijken bekijken.

We wensen u een fijne zondag toe!