Kijk live Dienst terugkijken
6 mei 2021

Viering op 9 mei – Zondag Rogate – Viering voor kerk en thuis

Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,
laat weten tot aan de einden der aarde:
‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’
Halleluja!
(antifoon naar Jesaje 48 : 20b)

Viering voor kerk en thuis

De vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate (Bidt) of Vocem Jucunditatis (Stem van luid gejuich) op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. De kerkelijke kleur is wit. Deze zondag gaat ons gemeentelid ds. Jan Doelman voor. Jan is ook betrokken bij de vieringen in de Grote Kerk en de Michaëlscantorij. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Viering zondag Rogate

Collecten

De diaconie collecteert voor het Jeugdhuis Zambia. Dit voormalige diaconale project heeft nog steeds onze aandacht. Omdat we het belangrijk vinden dat de jeugd van de Betania gemeente, in Chipulukusu, een township in Ndola, toekomst heeft, collecteren we voor deze gemeente. Het jeugdhuis is een zeer bescheiden ruimte waar kinderen worden beziggehouden en waar een educatief programma wordt aangeboden. Een plek waar jongeren zelfrespect en menswaardigheid wordt bijgebracht.

De 2e collecte is op deze zondag bestemd voor het werk in onze gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!