Kijk live Dienst terugkijken
26 juni 2020

Viering Trinitatis III op 28 juni

Viering voor kerk en huis

Zondag 28 juni is de derde zondag na Trinitatis. Een deel van de gemeente kan weer in het kerkgebouw de viering vieren, het andere deel van de gemeente viert deze zondag thuis, vanwege de coronamaatregelen. Ondanks alle beperkingen een grote vreugde, maar ook enige pijn, omdat we ons met elkaar verbonden weten, maar al zo lang niet bij elkaar kunnen komen!

Dominee Margo Jonker heeft een viering voorbereid die zowel in de kerk als thuis kan worden gevierd. Bijzonder is dat we deze zondag sinds lange tijd ook weer het Heilig Avondmaal in de kerk kunnen gaan vieren! De geluidsopname van de dienst zal na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren. De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder:

Video

Video ter ondersteuning van de (thuis)viering in coronatijd, op de 3e zondag na Trinitatis. Gezongen worden de canon Lied 654a “Zing nu de Heer, stem allen in” en Lied 403d “Die wij kennen als een Vader”. De lezingen zijn uit Psalm 89:9-19 en Mattheus 10:34-42. Met medewerking van Elly van der Spek (lector) en leden van de de cantorij o.l.v. Gea Hoven (cantor-organist). Met dank aan Albert van Houwelingen voor het maken van de video.

Dienst terugluisteren

Collecten

Augusta Ziekenhuis (Lutherse Wereld Federatie LWF)
De diaconale collecte is bestemd voor het  Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis wordt beheerd door de Lutherse Wereld Federatie. Dit ziekenhuis is opgericht na de oorlog van 1948.  Het Augusta Ziekenhuis wil zorg bieden aan alle bewoners, ongeacht ras, religie, nationaliteit, geslacht, of het vermogen om te betalen. De meerderheid van de patiënten  bestaat uit verwijzingen van de Palestijnse Autoriteit en de VN hulporganisatie voor de Palestijnen. 

Het Augusta Ziekenhuis biedt een groot aantal gespecialiseerde diensten die niet gemakkelijk toegankelijk of beschikbaar zijn in andere ziekenhuizen in de bezette Palestijnse gebieden. Het ziekenhuis is grotendeels liefdadigheidszorg. Dit is alleen mogelijk door de donaties en steun van kerken, organisaties en individuen.  

Jeugdwerk
De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Wij wensen u een fijne zondag toe!