Kijk live Dienst terugkijken
7 augustus 2020

Viering Trinitatis IX op 9 augustus

“Zie, God is mijn helper” (psalm 54:6)

Viering voor kerk en huis

Zondag 9 augustus is de negende zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 50 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Op deze pagina vindt u de liturgie voor de viering zodat u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk kan vormgeven.

Dominee Van den Briel gaat deze zondag voor. Zij is emeritus predikant en is geen onbekende bij ons in Zwolle. De geluidsopname van de dienst zal na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren. De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder:

Dienst terugluisteren

Collecten

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Stichting Epafras. Zo’n 2000 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen, verspreid over meer dan 90 landen in de wereld. Sinds 1985 ondersteunt Stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buitenland. Vijfendertig ervaren geestelijke verzorgers (protestants, rooms-katholiek, islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven door woorden van Jezus Christus, om met een hart vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet.

De geestelijk verzorgers voeren de titel van Pastorale Gezanten. Samen vormen zij een professioneel team van vrijwilligers die geestelijke begeleiding bieden aan iedere gevangene die een beroep doet op Epafras, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond, en ten allen tijde met respect voor ieders eigenheid. Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties.

Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: vaak ver van familie en vrienden, zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit en nog veel meer leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te voelen.

Het motto van Epafras is: een mens is altijd meer dan wat hij misdaan heeft. Elk mens is waardevol.

De tweede collecte is voor het werk in onze eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Wij wensen u een fijne zondag toe!