Kijk live Dienst terugkijken
24 juli 2020

Viering Trinitatis VII op 26 juli

“Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang” (antifoon naar Psalm 47:2)

Viering voor kerk en huis

Zondag 26 juli is de zevende zondag na Trinitatis. Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 50 personen) in het kerkgebouw de viering vieren. Op deze pagina vindt u de liturgie voor de viering zodat u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk kan vormgeven.

Dominee Nelleke Eygenraam – regelmatig gastvoorganger in onze gemeente en bekend in het Zwolse – heeft de viering voor deze zondag voorbereid. De geluidsopname van de dienst zal na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren. De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder:

Dienst terugluisteren

Collecten

De diaconie vraagt op deze zondag uw bijdrage voor het nieuwe diaconale project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die zijn aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost € 350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning. Per maatje kost dit €250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename door de coronacrisis zich zal voortzetten.

De 2e collecte is bestemd voor het Orgelfonds, ten behoeve van het reguliere onderhoud van ons orgel.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Bloemengroet

bloemschikking voor Trinitatis 8 door Saskia Post

Wij wensen u een fijne zondag toe!