Kijk live Dienst terugkijken
14 augustus 2020

Viering Trinitatis X op 16 augustus

“Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen…”
(antifoon naar Psalm 55 : 17 en 23)

Viering voor kerk en huis

Zondag 16 augustus is de tiende zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 50 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepage. Aanmelden is noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven. Op deze webpagina vindt u de liturgie voor de viering zodat u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk kan vormgeven.

Dominee Wietske Tinga gaat deze zondag voor. Zij is emeritus predikant en is een regelmatige gastvoorganger bij ons in Zwolle. De geluidsopname van de dienst zal na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren. De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder:

Dienst terugluisteren

Collecten

De collecte op zondag 16 augustus is bestemd voor recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe. Men werkt daar vanuit het gedachtegoed van ATD Vierde Wereld.  Dit is een internationale beweging die in 1957 door de Franse priester Joseph Wresinski (1917 – 1988) is opgericht. Deze priester werkte destijds samen met zeer arme gezinnen die leefden in een krottenwijk even buiten Parijs. De huidige beweging wil mensen met een verschillende filosofische, religieuze en maatschappelijke achtergrond samenbrengen. Men kiest voor een integrale aanpak waarbij de mens in armoede benaderd wordt als een geheel en niet ver-snipperd in deelproblemen.  Vierde Wereld Recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe is daar een voorbeeld van. 

De boerderij ’t Zwervel geeft arme gezinnen en anderen een unieke gelegenheid elkaar in alle vrijheid te ontmoeten. Ze is een springplank voor solidair samenleven. ATD staat voor Aide à Toute Détresse (= Hulp bij iedere nood).

De tweede collecte is voor het werk in onze eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Bloemengroet

bloemschikking en foto: Saskia Post

Wij wensen u een fijne zondag toe!