Kijk live Dienst terugkijken
10 september 2020

Viering Trinitatis XIV op 13 september – Let op: gemeentezondag, start 10.30 uur

Buitenviering voor kerk en huis

Zondag 13 september is de 14e zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Deze zondag een bijzondere viering in de buitenlucht een eindje buiten Zwolle. Voorganger is dominee Margo Jonker.

Er is goed weer voorspeld, zodat er geen viering in ons eigen kerkgebouw zal plaatsvinden. De viering start om 10.30 uur en u wordt gevraagd uw eigen stoel, mok en lunchpakket mee te nemen. Voor drinken wordt gezorgd. Na de viering is nog een kort gezamenlijk programma samengesteld dat wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Afronding en opruimen wordt verwacht rond 13.30 uur.

Hoewel we met meer dan het gebruikelijke aantal mensen kunnen vieren, is aanmelding ook voor deze viering noodzakelijk. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven. Op deze pagina vindt u de liturgie voor de viering, zodat u ook thuis uw viering in verbondenheid met deze buitenviering kan vormgeven.

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder:

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Voorkom!, een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Men tracht dat doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie.

De Stichting Voorkom! heeft een plan van aanpak voor scholen, welke is gericht op groep acht van de basisschool en op de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. De Stichting Voorkom! heeft ook een plan van aanpak voor kerken, die is gericht op ambtsdragers, ouders, jongeren en wijkgroepen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Wij wensen u een fijne zondag toe!