Kijk live Dienst terugkijken
16 oktober 2020

Viering Trinitatis XIX op 18 oktober

Ik ben het die je redt, zegt de Heer (Antifoon Psalm 35:3b)

Viering voor kerk en huis

Zondag 18 oktober is de 19e zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Deze zondag is het ook de gedenkdag voor de evangelist Lucas. Voorganger deze zondag is dominee Ries Nieuwkoop. Hij is emeritus-predikant van de Protestantse Gemeente Zwolle en lid van onze gemeente.

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 30 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

Dienst terugluisteren

De geluidopname van de dienst is beschikbaar. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting ZOA (Zuid Oost Azië). Deze stichting biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat men in de gebieden zelf actief is, weet men wat de mensen nodig hebben. Eerste prioriteit zijn de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw.

In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikt de organisatie over vaste teams. Daarnaast zijn er duizenden vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Bloemengroet

De bloemen van deze viering gaan naar Christaan, als dank voor zijn vele jaren inzet voor de kindernevendienst.

Wij wensen u een fijne zondag toe!