Kijk live Dienst terugkijken
18 september 2020

Viering Trinitatis XV op 20 september – Doopdienst

Verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik Heer. Wijs mij uw weg. (Psalm 86: 4)

Viering voor kerk en huis

Zondag 20 september is de 15e zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Een extra feestelijke viering in verband met de doop van Eduard Stikvoort. Voorganger deze zondag is dominee Margo Jonker.

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 50 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

De geluidsopname van de dienst zal na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

Dienst terugluisteren

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie Libanon. Via Evelien Vrolijk, die we kennen van ons vorig project in Syrië, kregen we een dringende oproep om Kerk in Actie in Libanon te steunen. Door de verschrikkelijke gebeurtenissen daar worden projecten en mensen, waar KIA zich voor inzet, getroffen.  Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. Gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd. 

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Wij wensen u een fijne zondag toe!