Kijk live Dienst terugkijken
2 oktober 2020

Viering Trinitatis XVII op 4 oktober

God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. (Antifoon Psalm 84 : 10)

Viering voor kerk en huis

Zondag 4 oktober is de 17e zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Voorganger deze zondag is onze eigen dominee Margo Jonker. Deze viering staat in verbondenheid met de viering van onze zustergemeente in Kampen, waar een afvaardiging van onze gemeente bij aanwezig zal zijn.

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 50 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

Dienst terugluisteren

De geluidopname van de dienst zal – wanneer beschikbaar – na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor de synagoge in Zwolle. De synagoge is het gebedshuis van de kleine, maar levende Joodse gemeenschap in onze stad. Wij dragen graag bij aan het in stand houden van het gebouw, waardoor in Zwolle de mogelijkheid tot Joods vieren en bidden hopelijk kan blijven bestaan. De synagoge is daarbij ook monument van Joods leven in onze stad en een gedenkplek voor het grote onrecht dat onze Joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangedaan.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan naar onze zustergemeente Kampen en naar een gemeentelid ter bemoediging.

Wij wensen u een fijne zondag toe!