Kijk live Dienst terugkijken
23 oktober 2020

Viering Trinitatis XX op 25 oktober

Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. (Psalm 119 : 81)

Viering voor kerk en huis

Zondag 25 oktober is de 20e zondag na Trinitatis. De kleur is groen. Op deze zondag is ds. Evert Jonker onze voorganger. Hij heeft gewerkt aan de PTHU als hoogleraar Praktische Theologie. En hij is voorzitter geweest van de redactie van het liedboek dat in 2013 uitkwam. Momenteel woont hij in Zwolle en is hij gemeentelid van de de Open Kring.

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 30 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

Dienst terugluisteren

De geluidopname van de dienst zal – wanneer beschikbaar – na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

Viering 25 oktober

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor onze partnerkerk, de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP) in Indonesië en de bewoners van de eilanden, die ontredderd waren na de beruchte tsunami. Het Luthers Zendings Genootschap onderhoudt een partnerschap relatie in genoemde concentratiegebieden (bijv. het genoemde Nias en de Batu-eilanden in Indonesië en in Suriname).  Zij ondersteunt  Lutherse  projecten in binnen- en buitenland en verricht deze taak in oecumenische samenwerking.  Het Luthers Genootschap hoopt dat de kerken genoemde projecten blijven steunen om zowel de gemeenschap op Nias en de Batu-eilanden, evenals de projecten in de andere aandachtsgebieden als bijvoorbeeld Suriname, verder gestalte te kunnen geven.

De 2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Wij wensen u een fijne zondag toe!