Kijk live Dienst terugkijken
30 oktober 2020

Viering Trinitatis XXI op 1 november

Heer, Koning die over alles heerst, u hebt macht over al wat bestaat. (Antifoon naar Ester 3)

Viering voor kerk en huis

Zondag 1 november, Allerheiligen, is de 21e zondag na Trinitatis. De kleur is groen, of wit wanneer Eeuwigheidszondag op deze dag wordt gevierd. Volgend op het rood van de viering van Hervormingsdag op 31 oktober. Op deze zondag gaat voor ds. A.E. Reichman-Scheffer. Zij is predikant geweest van de Lutherse gemeente  van Leeuwarden  (die heel Friesland beslaat) en is nu met emeritaat.  Dominee Reichman heeft eind jaren ’90 stage gelopen in onze  gemeente en is vaker bij ons voorgegaan.  We heten haar graag weer welkom in onze kerk.

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 30 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

Dienst terugluisteren

De geluidopname van de dienst zal – wanneer beschikbaar – na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

Viering 1 november 2020

Collecten

De diaconie  collecteert voor de Stichting Mensenkinderen. Deze stichting helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Men werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten; goederen worden in het land zelf ingekocht. Dat is efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. De stichting Mensenkinderen zet zich sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast wordt voorlichting gegeven om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Wij wensen u een fijne zondag toe!