Kijk live Dienst terugkijken
6 november 2020

Viering op 8 november – Oogstdienst

… Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood (antifoon naar Psalm 9: 9a, 10)

Viering voor kerk en huis

Zondag 8 november is de 1e zondag van de Voleinding, de twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar. De kleur is groen. Op deze zondag gaat onze eigen predikant ds Margo Jonker voor. Deze zondag vieren wij de oogstdienst en kan voedsel en goederen meegenomen worden voor de Voedselbank. De kinderen kunnen hun gevulde schoenendozen meebrengen voor andere kinderen die hulp kunnen gebruiken.

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 30 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

Oogstdienst 2020 – producten voor de Voedselbank

Al een aantal jaren zamelen we in onze gemeente tijdens de oogstdienst citrusfruit in voor de Voedselbank. Om een aantal redenen, die samenhangen met de coronacrisis, is dat dit jaar minder praktisch. Daarom willen we graag houdbare producten inzamelen. De Voedselbank heeft ons laten weten dat ze graag veel van dezelfde producten zouden ontvangen omdat ze het liefst aan alle klanten hetzelfde geven. En omdat er meer inzamelingen worden gehouden, hebben ze aan onze lutherse gemeente specifiek gevraagd om de volgende producten in te zamelen:

  • Rijst
  • Houdbare melk / chocolademelk
  • Vis in blik: tonijn, zalm, haring in tomatensaus etc. Dit is ook een product  voor  mensen die alleen maar Halal mogen eten.

We willen graag twee zondagen producten inzamelen: op 8 november (oogstdienst) en de zondag daarna op 15 november

Bezinning op armoede

De diaconie heeft in het kader van het diaconaal project Meer voor Minder van de Stichting Voor Elkaar Zwolle een aantal bezinnende teksten over armoede verzameld in een documentje dat u hieronder kan bekijken en downloaden. Laat u inspireren!

Dienst terugluisteren

De geluidopname van de dienst zal – wanneer beschikbaar – na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

Oogstdienstviering 8 november 2020

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor  de voedselbank Zwolle.  Door de coronacrisis moeten steeds meer gezinnen een beroep doen op  voedselbanken.  In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de doelgroep van eten te kunnen voorzien, werkt men samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hulpvragers te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die mensen helpt om weer op eigen benen te staan. Streven is dat voedselhulp een tijdelijk karakter heeft.

De Voedselbank Zwolle maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. De aangesloten voedselbanken groeien explosief. Wat ooit begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met landelijk ruim 11.700 vrijwilligers. De Voedselbank is gevestigd in de Marslanden.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

De kratten voor de Voedselbank staan gereed (foto: Margo Jonker)

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Wij wensen u een fijne zondag toe!