Kijk live Dienst terugkijken
23 juli 2020

Wat betekent armoede voor mensen? (2)

In het diaconaal project Meer voor Minder vraagt de diaconie uw aandacht voor armoedeproblematiek in Zwolle. Wat betekent armoede concreet voor mensen? De diaconie verzamelde inspirerende teksten over dit onderwerp en deelt dit graag met u.

Het volledige zomerboekje kunt u hieronder downloaden:

Armoede, niemand kiest ervoor

Wij geloven dat armoede onrecht is,
en geen noodlot.
aarom wijzen wij iedere politiek af
die rijken verrijkt en armen verarmt.
Wij nemen op ons te zoeken naar
bondgenootschappen met armgemaakte
mensen en hun organisaties
om hun stem te versterken.

Wij verplichten ons tot een strijd
tegen armoede en verklaren ons
bereid ook zelf daarvoor de prijs te betalen.
Wij spreken af ons in te zetten
voor informatie en bewustwording
onder onze mede-kerkleden
omtrent verarming in ons eigen land.

Wij ijveren  voor herstel van financiĆ«le
en andere voorzieningen, zodat alle minima
volwaardig kunnen deelnemen aan
kerk en samenleving.

Auteur: Een dakloze. (Krant voor dak- en thuislozen 1996.)