Kijk live Dienst terugkijken
13 oktober 2019

Week van de armoede van start

Vanmorgen, zondag 13 oktober, werd tijdens en na de viering aandacht gevraagd voor de Week van de Armoede. In onze gemeente wordt al langere tijd gecollecteerd voor de Stichting Voor Elkaar Zwolle. Deze stichting helpt mensen bij het zoeken van werk. Ook helpt ze nieuwkomers in ons land om te integreren in onze samenleving. Daarnaast begeleiden SchuldHulpMaatjes van Voor Elkaar Zwolle mensen met financiële zorgen.

De Verenigde Naties hebben in 1992 besloten om 17 oktober uit te roepen als Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Voor Elkaar Zwolle heeft ook dit jaar rond die datum een Week van de Armoede georganiseerd, waarin ze aandacht vraagt voor mensen met financiële problemen. Omdat mensen het soms lastig vinden om daarover te praten blijft dit vaak verborgen. Dan is het goed om te weten dat één op de vijf huishoudens in Nederland met schulden te maken heeft. Daarvoor wordt in de Week van de Armoede om aandacht gevraagd.

logo SchuldHulpMaatje

Onze diaconie sloot zich van harte aan bij dit initiatief. We waren blij dat Ger Veuger van Voor Elkaar Zwolle bij de collecte iets wilde vertellen over zijn ervaringen als SchuldHulpMaatje. Ook op andere momenten in de viering was aandacht voor de armoedeproblematiek. Na afloop was Ger aanwezig om verder te praten over het werk van de stichting.

logo Pennywijs

Maar ook in onze eigen gemeente houden mensen zich bezig met schuldenproblematiek. Gemeentelid Rienke van der Heijden heeft het project Pennywijs opgezet om kinderen al op jonge leeftijd goed met geld te leren omgaan. Na afloop van de viering vertelde ze daarover. Ook konden de aanwezigen het materiaal bekijken dat voor Pennywijs was ontwikkeld, en met Rienke in gesprek gaan.

Wilt u meer weten over Voor Elkaar Zwolle? Kijkt u dan eens op www.voorelkaarzwolle.nl . SchuldHulpMaatje is een landelijk initiatief, waar Voor Elkaar Zwolle deel van uitmaakt. Meer informatie hierover vindt u op www.schuldhulpmaatje.nl . En voor Pennywijs kunt u terecht op www.pennywijs.nl .