Kijk live Dienst terugkijken
1 september 2023

Zandverhalen in Elburg

Op woensdag 30 augustus gingen 13 senioren samen op pad. Zandverhalen in Elburg bekeken we. Verhalen uit de bijbel die door kunstenaars waren uitgebeeld in zand. Het kerstverhaal, Jona, Paulus, Jezus, en ook de kerkhervormers, ze waren er allemaal in het zand. En veel meer. Bijzonder dat je zulke verhalen in zand kunt neerleggen.

Natuurlijk gingen wij op de foto met Luther. De Paus is op de foto ook zichtbaar. Calvijn staat achter de deur.

Aansluitend dronken we koffie en thee en aten gebak. Tevreden gingen we allen naar huis. Een mooi, verbindend uitje.

Met dank aan Marga Konings, die alles had georganiseerd.