Kijk live Dienst terugkijken
19 oktober 2023

Zwols leerhuis over de brief van Paulus aan Titus

De komende weken lezen we in het Zwols leerhuis de brief van Paulus aan Titus. Een spannend en intiem gebeuren. Zijn woorden komen dicht bij onszelf. En of en hoe we samen herkenbare gemeente van Jezus in deze tijd kunnen zijn.

Het Zwols leerhuis is een samenkomst voor iedereen in de Protestantse Gemeente Zwolle, waarbij de lezingen van de eerstkomende zondag centraal staan en met elkaar worden besproken. Indien mogelijk in aanwezigheid van de predikant die dan voorgaat zodat de laatste inzichten kunnen worden meegenomen in de voorbereidingen voor de viering.

Op dinsdag 24 oktober lezen we het derde hoofdstuk uit de brief van Paulus aan Titus. Hier zitten we bij het prille begin van een groep mensen die samen gemeente van Jezus wil zijn. Die vragen zich af wat hun rol in de samenleving moet zijn. En wat dat voor hun levens betekent.

We willen heel graag dit Leerhuis voortzetten, maar daarvoor zijn er meer deelnemers nodig. U bent dus allemaal méér dan welkom! Er is geen voorwerk nodig. Neem voor zover mogelijk wel zelf een bijbel mee. Start van de avond is om 20.00 (inloop vanaf 19.45) De programma duurt tot ongeveer 21.30. Locatie is de Lutherse Kerk, Koestraat 2-4. Meer informatie is te verkrijgen via leerhuis@elkz.nl.