Kijk live Dienst terugkijken
6 oktober 2023

Zwols leerhuis over de brief van Paulus aan Titus

De komende weken lezen we in het Zwols leerhuis de brief van Paulus aan Titus. Een spannend en intiem gebeuren. Zijn woorden komen dicht bij onszelf. En of en hoe we samen herkenbare gemeente van Jezus in deze tijd kunnen zijn.

Het Zwols leerhuis is een samenkomst voor iedereen in de Protestantse Gemeente Zwolle, waarbij de lezingen van de eerstkomende zondag centraal staan en met elkaar worden besproken. Indien mogelijk in aanwezigheid van de predikant die dan voorgaat zodat de laatste inzichten kunnen worden meegenomen in de voorbereidingen voor de viering.

Op dinsdag 10 oktober gaan we met hoofdstuk 1 naar een mooi eiland om daar gemeente te worden. Hierna volgen nog dinsdag 17 en 24 oktober.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Er is geen voorwerk nodig. Neem voor zover mogelijk wel zelf een bijbel mee. Start van de avond is om 20.00 (inloop vanaf 19.45) De programma duurt tot ongeveer 21.30. Locatie is de Lutherse Kerk, Koestraat 2-4. Meer informatie is te verkrijgen via leerhuis@elkz.nl.